Marianda MOYSON en Saskia PRODAN, Notarissen te Kapelle-op-den-Bos

 

Marianda MOYSON en Saskia PRODAN

Notarissen te Kapelle-op-den-Bos

In de context van "verdeling" vindt u op notaris.be nog volgende 13 artikels.

1 Moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling?
Hoe verloopt de verdeling van een nalatenschap? Wat is de rol van de notaris? En wat is de rol van d

2 Kan de verdeling van een nalatenschap geëist worden?
Wat zegt de wet hierover? Hoe zit het met de rechten van de langstlevende partner? U krijgt het ant

3 De notaris: de ‘juridische’ huisdokter voor je erfenis!
Een familielid is net overleden. Op zo’n moeilijk moment heb je nood aan ondersteuning en een

4 Is het geld op jouw zichtrekening jouw eigendom?
We gebruiken allemaal dagdagelijks onze zichtrekeningen. Maar hoe zit het eigenlijk als je getrouwd

5 Boedelbeschrijving
De boedelbeschrijving heeft tot doel de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die

6 Hoe gebeurt de vereffening-verdeling van het ontbonden gemeenschappelijk vermogen?
De taak om de goederen na echtscheiding te vereffenen en te verdelen is door de wetgever toegekend a

7 Wat behelst een inventaris voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming?
Echtgenoten die tot een echtscheiding door onderlinge toestemming willen overgaan kunnen bij notari&

8 Wat moet de regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming bevatten?
De echtgenoten die willen scheiden door onderlinge toestemming moeten hun wederzijdse rechten regele

9 De langstlevende echtgenoot heeft een voorbehouden erfdeel op de preferentiële goederen.
Het voorbehouden erfdeel van de langstlevende echtgenoot is het aandeel in vruchtgebruik dat aan de

10 Moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling?
Wanneer verscheidene personen gerechtigd zijn in een nalatenschap, dan zijn zij onverdeelde eigenaar

11 Wanneer één van de huwelijkspartners komt te overlijden, moet er dan verdeeld worden?
Vooreerst een algemene opmerking : verdelen wordt in geen enkel geval opgelegd of geëist door d

12 Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?
Niet helemaal. De kinderen en echtgenoot hebben een wettelijk voorbehouden deel dat hen sowieso

13 Ik ben mede-eigenaar van een goed. Ben ik verplicht in onverdeeldheid te blijven?
Onverdeeldheid houdt in dat er aan de zaak, of bijvoorbeeld een nalatenschap, materieel niets verand

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .